Steun ons

Het NJAO is voor haar inkomsten afhankelijk van bijdragen van haar leden, giften van donateurs en opbrengsten van concerten.

Wij ontvangen geen subsidies.

Onze inkomsten zijn niet toereikend om kosten voor o.a. dirigent en huur van repetitieruimtes te betalen.

Met name de mogelijkheid om weekenden te blijven organiseren is voor het NJAO van groot belang, omdat leden uit het hele land afkomstig zijn.

Juist deze weekenden geven de mogelijkheid om serieus studeren samen te laten gaan met veel gezelligheid en plezier.

Kortom, wij hebben uw steun nodig voor ons voortbestaan!

U kunt ons steunen:
•Met een éénmalige gift
•Als NJAO-Vriend
Minimaal € 25,- per jaar
U krijgt de NJAO-Nieuwsbrief en kortingen op onze concerten.
•Als NJAO- Mecenas/ Sponsor
€500,- per jaar
U krijgt de NJAO-Nieuwsbrief, kortingen op onze concerten en éénmalig een
volledig verzorgd NJAO-optreden.
Bent u een bedrijf, dan wordt desgewenst uw naam vermeld in de publicaties van het NJAO, inclusief de website.

Wilt u ons financieel steunen, neem dan contact op met: secretaris@njao.nl of klik op de doneer knop onder aan de pagina om direct te doneren. 

ANBI

Wij hebben de status van culturele ANBI, wat betekent dat particulieren 1,25 maal het geschonken bedrag af mogen trekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Voor een periodieke gift die vastgelegd is in een overeenkomst bestaat er bovendien geen drempel voor aftrek.

 

STICHTING NEDERLANDS JEUGD ACCORDEON ORKEST
STICHTING NJAO
OUD-BEIJERLAND | RSIN: 821020845
https://www.njao.nl
mail: secretaris@njao.nl
Tel. 06-38741813

Voorzitter: Aaffien Wendelaar
Secretaris: Evelien Stooker
Penningmeester: Kalina Sas
Algemeen bestuurslid: Sjoerd Zwaan
Dirigent: Jorind Josemans

 

Stichting NJAO heeft als doelstelling:

Jeugd blijvend stimuleren om (accordeon)muziek te maken.
Er zijn (helaas) te weinig jeugdorkesten binnen accordeonverenigingen waarin jongeren kunnen spelen. De praktijk leert dat jongeren –eenmaal de “volwassen leeftijd” bereikt hebbend– blijven spelen, als zij maar door “de moeilijke periode” heen zijn. Het NJAO biedt deze gelegenheid volop. Dat het sociale aspect een grote rol speelt is evident. Een ieder die met jeugd werkt weet dat dit aspect ontzettend belangrijk is. Contact hebben en musiceren met leeftijdsgenoten heeft een stimulerende werking en geeft een grote saamhorigheid. Dit is een belangrijk middel om tot een hoge(re) muzikale prestaties te komen. Het NJAO bestaat nu al zo lang dat zij haar resultaten kan aanschouwen en dat zij haar doelstelling bewezen kan achten.

 

Beleidsplan 2021-2026

Te verrichten werkzaamheden
Om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken biedt het NJAO jeugd/jongeren van 12-26 jaar, afkomstig uit heel Nederland, de mogelijkheid om samen te musiceren d.m.v. het jaarlijks organiseren van vier tot zes studieweekends verspreid over het land (zaterdagochtend t/m zondagmiddag) en acht tot twaalf studiedagen (op een zaterdag of zondag) op een centraal gelegen locatie (Zeist). Tevens worden er van tijd tot tijd concerten georganiseerd, deelgenomen aan festivals en concoursen of play-ins georganiseerd om samenwerking te zoeken met andere accordeonisten en orkesten of andere disciplines. Ongeveer eens in de 8 jaar vindt er ook een reis naar het buitenland plaats.

Daarnaast worden de activiteiten zo ingericht dat zij ook bijdragen aan het werven van nieuwe orkestleden, wat essentieel is voor het voortbestaan van de stichting. Dit gebeurt voornamelijk door het organiseren van open repetities en play-ins.
De werkzaamheden worden verricht door de (betaalde) dirigent en de vrijwillige bestuursleden.

 

Inkomsten
De inkomsten worden verkregen d.m.v. het heffen van contributie. Deze bedraagt € 355,00 per spelend lid per jaar. Daarnaast zijn er enkele donateurs die de stichting ondersteunen.
De contributie stijgt jaarlijks mee met het prijspeil en het werven van nieuwe donateurs vereist een blijvende inspanning.
Als mogelijk wordt er wat verdiend met het geven van concerten of door het innen van inschrijfgeld van de play-ins die door het NJAO georganiseerd worden.

 

Uitgaven
De kosten bestaan voornamelijk uit de kosten voor accommodaties (voor overnachtingen), eten en drinken tijdens de weekenden, repetitielokalen voor de studiedagen, inschrijfkosten voor concoursen en de kosten voor de werkzaamheden van de dirigent.
De dirigent is de enige persoon die structureel beloond wordt voor zijn werkzaamheden. Hij/zij ontvangt € 233,00 voor een studiedag, € 466,00 voor een studieweekend en € 175,00 voor het geven van een concert (prijspeil 2023). Het bestuur en begeleiders functioneren zonder onkostenvergoeding en geheel op vrijwillige basis.
Incidenteel wordt een betaalde solist ingehuurd (gastoptreden of project).

 

Vermogen / Financieel beleid
De stichting heeft slechts een klein eigen vermogen van ca. € 12.000. (2023). Daarom is het financiële beleid er op gericht dat er geen tot bijna geen verlies gemaakt wordt. M.a.w. er wordt gepoogd om niet meer uit te geven dan dat de inkomsten toelaten, zodat de financiële buffer die niet zo groot is, intact blijft en voorhanden blijft voor noodgevallen. Te denken valt dan aan de reparatie of aanschaf van (nieuwe) instrumenten. Deze buffer staat gewoon op een deposito rekening.

In de bijlagen hieronder vindt u de jaarrekeningen van de stichting NJAO van 2021 en 2022.

jaarrekening 2021     jaarrekening 2022

 

Activiteitenverslag 2022

In 2022 heeft het NJAO 5 studieweekends en 8 studiedagen gehouden.
In maart heeft het door Corona uitgestelde concert “100 jaar Astor Piazzolla” in Amersfoort plaatsgevonden, waar veel bezoekers op af kwamen.
In het Project “Music” heeft het NJAO de samenwerking gezocht met zangeres Mirthe Bron is er een gevarieerd programma ten gehore gebracht op 11 juni, ook in Amersfoort, van Queen tot Piazzolla, van Piaf tot Miles. 17 extra accordeonisten hebben zich ingeschreven voor de play-in en repeteerden en speelden dus ook mee. Voor het project “Music” zijn 5 projectdagen uitgetrokken in het rooster van studiedagen en weekenden.
Er is weer een open zomerkamp gehouden in juli in Vught en in november heeft het NJAO een gastoptreden verzorgd bij een concert van Accordeonvereniging Con Brio in Winschoten.
In september is er begonnen met de voorbereidingen van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt (April 2023).

 

Chronologisch
zondag 23 januari studiedag Zeist
zaterdag 5 maart studiedag Zeist
12 & 13 maart studieweekend Amersfoort & Piazzolla Concert zaterdag 12 maart 19.30u Fonteinkerk Amersfoort
2 & 3 april studieweekend Amersfoort & 2 april projectdag “Music” Amersfoort
zaterdag 23 april studie projectdag ”Music” Apeldoorn
zaterdag 14 mei studie projectdag “Music” Nieuwer Ter Aa
11 & 12 juni studieweekend Amersfoort & projectdag + Concert “Music” zaterdag 11 juni 19.30u Fonteinkerk Amersfoort, m.m.v. zangeres Mirthe Bron
zondag 3 juli studiedag Zeist
15 & 16 & 17 juli (13.00-20.00u) open studieweekend landgoed Bleijendijk Vught.
zondag 18 september studiedag Zeist
zondag 9 oktober studiedag Zeist.
zondag 30 oktober studiedag Zeist
12 & 13 november studieweekend Winschoten / Veendam + gastoptreden bij concert accordeon vereniging Con Brio in Winschoten op zaterdag 12 november 20.00u.

 

Activiteiten 2023

Het jaar 2023 staat bol van de activiteiten. Het orkest bestaat namelijk 25 jaar en dat moet gevierd worden!
Allereerst neemt het orkest weer deel aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt (eind april). Eind april start er ook een crowdfunding via platform “Voordekunst” om cd-opnames te financieren. De opnames van de Jubileum cd zullen van juni t/m oktober plaatsvinden.
In juli vindt er weer een open zomerkamp plaats, ditmaal in Overloon.
In september zal er een officiële Jubileum receptie georganiseerd worden in Zeist. Alle huidige NJAO’ers en oud-NJAO’ers zullen hiervoor een uitnodiging krijgen.
Op 19 november 2023 zal het Jubileumconcert plaatsvinden in Apeldoorn, tevens zal de cd dan officieel gepresenteerd worden.
In december reist het orkest naar het Oosten van het land af om een Kerstconcert te geven i.s.m. Dinie Zweverink. Zweverink Muziek bestaat 75 jaar. Er zal tevens een open Kerst Play-in georganiseerd worden.
Het jaar 2023 heeft 7 studiedagen en 4 studieweekends, waarvan 2 extra lange studieweekends.

 

Rooster 2023 (chronologisch)

28 & 29 januari studieweekend Cuijk
zondag 12 februari studiedag Zeist
11 & 12 maart studieweekend Almelo
zondag 16 april studiedag Zeist
28 & 29 & 30 april studieweekend Steensel en deelname EMJ Neerpelt
zondag 4 juni studiedag Zeist (cd opnames)
14 & 15 & 16 juli open studieweekend Overloon
zondag 10 september studiedag Zeist (cd opnames) en Jubileum receptie + BBQ
zondag 8 oktober studiedag Zeist (cd opnames)
zondag 19 november studiedag Apeldoorn en Jubileum Concert + cd presentatie.
Zondag 17 december studiedag Lochem, Kerstconcert & Kerst Play-in.

Doneer